Sâm Ngọc Linh Khô

Sâm Ngọc Linh Khô loại nhỏ

Sâm Ngọc Linh Khô loại nhỏ

Sâm Ngọc Linh Khô (loại to)

  Tác dụng dược lý của nhân sâm Ngọc Linh Trước khi có những nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng đối với sức khỏe của sâm Ngọc Linh, sâm đã được các dân tộc thiểu số Việt Nam, như người Xê Đăng, dùng như một loại thuốc trong những bài thuốc cổ truyền cầm more »