Sâm quý

Thử nghiệm trồng nửa tháng đã có thu hoạch sâm quý Ngọc Linh

Viện Sinh học Tây Nguyên tại Đà Lạt vừa cho ra đời rễ cây sâm Ngọc Linh có thể thu hoạch sau khi trồng bằng công nghệ sinh học chỉ nửa tháng. Bình thường phải mất 6 năm chăm sóc mới lấy được loại sâm quý hiếm này. Đây là kết quả nghiên cứu của more »